Business Reporting & analýza dat

Pro přijímání informovaných obchodních rozhodnutí je třeba znát a chápat údaje vypovídající o vašem podnikání. Níže jsou některé z otázek, na které jsme při analýze údajů našich klientů našli odpovědi:

 • Existuje nesouhlas mezi prodejem a množstvím konkrétního zboží na skladě? Dodávka kterých položek je deficitní v porovnání s prodejem? Které položky musíme rozprodat?
 • Odpovídá struktura naši nabídky požadavkům zákazníků ohledně velikostí, barev a materiálů?
 • Jaký je přínos každého cenového segmentu v celkové tržbě / marži / zisku?
 • Které položky vykazuji vysoké procento reklamace vad?
 • Jaký je zisk v porovnání se stejným obdobím loňského roku? Který faktor přispěl k rozdílu nejvíce?
 • Jak sezona ovlivňuje prodej? Jak nastavit měsíční prodejní cíle? Jaký je prodej v porovnání se stejným obdobím loňského roku? Co můžeme udělat pro zlepšení?
 • Které kategorie produktů mají podprůměrný prodej? Co můžeme udělat pro zlepšení jejich prodeje?
 • Můžeme upravit ceny konkrétní kategorie produktů pro zlepšení zisku?
 • Káva, reporty a analýza
 • Kteří jsou naši nejlepší zákazníci? Jaký je nejlepší způsob, jak přilákat naše cílové zákazníky? Umíme rozpoznat signál, který nás upozorňuje, že jeden z nejlepších zákazníků chce přejit ke konkurenci? Co dělat pro jejich udržení?
 • Jaká je fluktuace a návratnost investic v každé kategorii produktů, značek, dodavatelů a prodejen? Jaká je míra konverze v jednotlivých obchodech? Odpovídá nabídka preferencím zákazníků, kteří navštěvují konkrétní prodejnu?

Příští disciplínou na poli konkurenceschopnosti bude prediktivní analýza

... nové světy jsou plné čím dál odlišnějších spotřebitelů, kteří jsou čím dál tím více propojení a náročnější, přičemž jejich očekávání rostou úměrně s jejich klesající loajalitou vůči firmám. V tomto prostředí musejí být ti, kteří přijímají rozhodnutí, vždy připraveni zvolit správnou cenu a produkt či službu v každém základním spotřebitelském segmentu. Z výše uvedeného vyplývá, že si firmy budou muset v zájmu udržení konkurenceschopnosti zvyknout používat novou disciplínu – prediktivní analýzu.

Information Management Magazine, Září/říjen 2010

Studie naznačuje, že při zkvalitnění práce s daty vzrostou výnosy velkých společností

Malá zlepšení a přírůstkové investice do zlepšení dostupnosti dat a informovanosti mohou znamenat velkou návratnost v podobě zvýšení výnosů, růstu a inovací. Vyplývá to z dnes zveřejněných výsledků studie, zadané seznamem společností Fortune 1000.

Information Management Online, 27.září 2010

Přechod od Business Intelligence k pokročilé analytice

Rozvíjením schopnosti přejít od pochopení k činu kombinují přední společnosti analytiku minulých období s prediktivní analytikou tak, aby co nejlépe rozhodly, jaké bezprostřední kroky učinit.

InfoManagement Direct, 23.září 2010